A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

2022. Április 22.

Szorosabbra fűzött kapcsolat a Magyar Védjegy Egyesülettel

Együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Magyar Védjegy Egyesület (MVE) 2022. április 22-én. A felek közös kiemelt célja szellemi tulajdon-védelmi ismeretek gondozása és továbbadása, a szellemi alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi elősegítésére a rendelkezésükre álló eszközökkel.

A szellemi tulajdon védelméhez, az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolásához, valamint minél szélesebb körben történő terjesztéséhez fűződő kölcsönös érdekek okán, a régóta fennálló kapcsolat elmélyítése érdekében együttműködési megállapodást között egymással a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal és a Magyar Védjegy Egyesület. A két szervezet közös kiemelt célja a szellemi tulajdon-védelmi ismeretek gondozása és továbbadása, a szellemi alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi elősegítése a rendelkezésükre álló eszközökkel.

Felek a dokumentum aláírásával megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az iparjogvédelem és a kapcsolódó jogterületeinek hazai és nemzetközi eseményeiről, új kiadványaikról, képzéseikről, valamint a fontosabb kapcsolódó közérdekű információkról, amely az MVE tagjait és a Magyarországon működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokat érintik. Emellett szakmai megbeszéléseket, egyeztetéseket tarthatnak, vagy közös szakmai projektek lebonyolítását határozhatják el, illetve évente legalább egy alkalommal az MVE szervezésében országos, esetleg regionális konferenciát tartanak.

A megállapodást Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, illetve Gláser Tamás, az MVE ügyvezető elnöke írták alá.

2022/04/222022. Március 15.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közös kiemelt programunk:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Védjegy Egyesület évek óta folyó közös egynapos képzési programját 2022. évben is tovább folytatja országosan a középiskolák diákjai és pedagógusai részére.

 

 

 

Áruhamisítások visszaszorítása a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében: 

Egyesületünk 2022. I. félévében a kereskdelemeben és az internetes kereskedelemben fellelhető áruhamisítások visszaszorítása érdekében a különböző állami és szakmai szervezetek bevonásával országos konferenciát szervez.  

 

 

2022. Március 15.

 

 

Tisztelt Tagtársunk!

 

Előzetesen értesítjük Önöket, hogy Egyesületünk a 2022. évi közgyűlést 2022. május 19-én (csütörtök) de. 10.00 órakor tartja és a helyszínt és programot 2020. április 15-ig közzétesszük és e-mail útján megküldjük.

 

Tisztelettel:

Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége

 

2022. Március 15.

 

Tisztelt Tagtársunk!

 

Kérjük, hogy a 2022. évi egyéni tagdíjat banki átutalással az OTP Nyrt-nél vezetett 11708001-20501039 bankszámlára szíveskedjen rendezni 2022. március 31-ig.

 

Emlékeztetőül tájékoztatjuk Önt, hogy 2022. évi egyéni tagdíj min. 5.000.-Ft, és nyugdíjasok és diákok éves tagdíja min. 3.000.-Ft.

 

A banki átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni: „MVE 2022. évi egyéni tagdíj” szöveget.

Amennyiben valamely tagunknak 2021. évről tagdíjelmaradása van, azt kérjük szíveskedjen a 2022. évi tagdíjjal együtt átutalni.

 

Azon egyéni tagok, akiknek korábbi években munkáltatójuk fizette az egyéni tagdíjat azon tagoknak munkáltatójuk részére számlát fogunk küldeni, melyen szerepelni fog az egyéni tag neve is.

 

Amennyiben bármely egyéni tag számlát kér a tagdíj átutalásához, azt kérjük 2022. március 25-ig jelezni szíveskedjen a vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címre, amelyen szerepeljen a számlázási név és cím.

 

Köszönjük, hogy tagdíjának befizetésével hozzájárul Egyesületünk közhasznú tevékenységének eredményes teljesítéséhez!

 

Bízunk abban, hogy 2022. évben zökkenőmentes működést tudunk biztosítani.

 

Jelen e-mailünkben kérjük, hogy lehetőség szerint SZJA 1 %-val segítsék és támogassák a 31 éves Magyar Védjegy Egyesület közhasznú tevékenységét.

 

Adószámunk: 19663296-1-42.

 

Jogi tagjaink felé a számlákat 2022. március 20-ig postázzuk és egyben kérjük, hogy amennyiben bárminemű változás van a számlázási adatokban, azt 2022. március 18-ig vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.

 

Üdvözlettel és köszönettel: 

Gláser Tamás

ügyvezető elnök

Magyar Védjegy Egyesület

 

 

2021. Október 19.

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat a 2021. október 12-én megtartott tisztújító közgyűlés döntéséről.

 

Ügyvezető elnök:          Gláser Tamás

 

Alelnökök:

dr. Szamosi Katalin

Bándy Tamásné

Lantos Mihály

dr. Gonda Imre

dr. Mikófalvi Gábor 

 

Elnökség:

Almási Gyula

dr. Bacher Gusztáv

dr. Berki Ádám

dr. Kereszty Marcell

dr. Kovács Zsuzsanna

dr. Kovári Zoltán

dr. Lendvai Zsófia

dr. Lippai Zsuzsanna 

dr. Lukácsi Péter

dr. Millisits Endre

dr. Sidlovits Diána

dr. Simon Attila 

dr. Szabó Ágnes

dr. Szigeti Éva

dr. Vida Sándor

 

 

Ellenőrző Bizottság

 

Elnök:                           Szép Erika

Tagok:

Frankné dr. Machytka Daisy

Urbánné Kelemen Márta

 

 A közgyűlés a tisztségviselőket 5 évre választotta.