A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

2017. Február 28.

 

 

dr. Gonda Imrének, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal főosztályvezető-helyettesének, a Magyar Védjegy Egyesület alelnökének 2017. február 20-i közgyűlésen elhangzott

Nemzeti védjegybejelentői aktivitás napjainkban, avagy „a legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal”  

című előadása a letöltések menüpont alatt megtalálható és olvasható

2017. Február 26.

 

 

Kedves Egyéni, Jogi és Együttműködő Partnereink!

 

Köszönettel vennénk, ha 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünk eredményes működése érdekében felajánlanák a Magyar Védjegy Egyesület részére, így a jövőben is biztosítani tudnánk az ingyenes, vagy kedvezményes részvételi díjjal programjainkat!

 

A Magyar Védjegy Egyesület az elmúlt 26 évben is segítette és a jövőben is kiemelten segíteni kívánja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások jogvédelmének biztosítását.

 

Adószámunk: 19663296-1-41

 

Budapest, 2017. február 20.

  

                         Köszönettel és tisztelettel:

 

                                                     Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége

2017. Február 20.

 

Előadás 

 

Közgyűlés 

Szavazás 

Pillanatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. Február 20.


Magyar Védjegy Egyesület 2016. december 15-i elnökségi ülésének egyhangú döntése alapján 

 Magyar Védjegykultúráért Díjban

 

dr. Ficsor Mihály

 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának volt elnökhelyettese részesült.

 

A díjhoz tisztelettel gratulálunk és jövőben a nemzetközi és hazai területen folytatandó eredményes szakmai munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 

Köszönjük több, mint 25 éves kiemelkedő emberi és szakmai együttműködését!

 

Budapest, 2017. február 20.

  

                                                Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége

 


 

2017. Február 20.

 

 

Tisztelt Egyesületi Tagjaink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Védjegy Egyesület 2017. február 20-i közgyűlésének egyhangú döntése alapján az új tagdíjak 2017. január 1-től kezdődően az alábbiak: 

 

Egyéni tagdíj:                        min. 5.000.-Ft/év

Nyugdíjas és diák tagdíj:       min. 3.000.-Ft/év

Jogi tagdíj:                          min. 40.000.-Ft/év

 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11708001-20501039

 

Köszönettel:

 
Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége