A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Kitüntetettjeink

 

 

 

Almási Gyula – alezredes, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Védjegy Egyesület elnökségi tagja 2020. február 24-én Magyar Védjegykultúráért Díjban részesült

 

Dr. Mikófalvi Gábor – ügyvéd, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke 2020. március 15-e alkalmából Jedlik Ányos Díjban részesült.

 

Az Egyesület nevében mindkét kitüntetettnek gratulálunk és sok sikert és jó egészséget kívánunk további szakmai munkájukhoz!